Strategie workshop BBA bouwadvies

Vraag aan 172IMPACT

BBA wil een actieve rol spelen in de transitie naar een circulaire economie. Zij hebben mij gevraagd om het managementteam van BBA te ondersteunen in het bepalen van hun eigen ambitie en ideeën te genereren voor concrete diensten die binnen BBA kunnen worden aangeboden. 

WTH Vloerverwarming bv

Vraag aan 172IMPACT
Het verzorgen van een challengesessie tijdens de strategie dag van het managementteam van WTH.

BAM Bouw en Techniek, regio Zuid-West

Vraag aan 172IMPACT
Het concretiseren en implementeren van het thema circulair bouwen binnen de organisatie van BAM Bouw en techniek, regio Zuid-West.

Lunchworkshop FLUOR

Vraag aan 172IMPACT

Verzorg een Engelstalige interactieve lunchlezing voor onze medewerkers die hen bewust maakt van de kansen van een circulaire economie. 

Yisheng Group

Vraag aan 172IMPACT
Het ontwikkelen en verwoorden van een circulaire visie voor de selectieprocedure van een ontwikkelopgave in de gemeente Amsterdam.

Dura Vermeer Midden-West

Vraag aan 172IMPACT
Vormgeven van context en visie voor een circulaire gebiedsontwikkeling.

The Student Hotel

Vraag aan 172IMPACT 

Het ondersteunen bij het formuleren van een definitie en ambitie omtrent het circulair bouwen. Daarnaast het opstellen van een afwegingskaders om circulaire materialen en producten binnen de afbouwfase van projecten binnen The Student Hotel inzichtelijk te maken. 

 

Strukton Worksphere bv

Vraag aan 172IMPACT
Het inbrengen van expertise op het gebied van circulariteit voor de aanbestedingsprocedure van het beheer, onderhoud en projecten op Schiphol.

Building Heroes, Construction University

Vraag aan 172IMPACT
Het verzorgen van een Circulaire Experience tour voor een 20tal Young Professionals die deel uitmaken van de Construction University van Building Heroes.

Heezen Asbestsanering en Sloopwerken

Vraag aan 172IMPACT

Het ontwikkelen van een visie voor het circulair slopen en hergebruiken van het voormalig Erasmus MC in Rotterdam (Tranch II). Daarnaast het coordineren en schrijven van het plan van aanpak voor de sloopopgave.