Materiaalmakelaar Provincie Gelderland

Materiaalmakelaar Provincie Gelderland

Sinds januari 2020 ben ik gestart als materiaalmakelaar voor de Provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf. Deze partijen hebben mij gevraagd om een verbindende rol te vervullen in het sluiten van de technische kringloop voor het circulair delven van twee gebouwen in Arnhem. De provincie en het RVB nemen hierin een proactieve houding door actief op zoek te gaan naar leveranciers, producenten en nieuwe bedrijven (start-ups) die oude materialen hoogwaardig willen upcyclen. Daarnaast zoeken we partijen (gebouw eigenaren, gemeenten, woningbouwcorporaties, overheden, etc.) die geïnteresseerd zijn om deze producten af te nemen. 

We gaan graag met deze partijen in gesprek om te onderzoeken waar de kansen liggen, maar ook de beperkingen. Wat drijft partijen om wel of niet producten af te nemen en wat kunnen de Provincie en RVB hier in betekenen. 

Ben of ken jij een partij die wij zoeken? Neem dan contact met me op!

Circulair ontwerpen

Circulair ontwerpen

Op uitnodiging van ingenieursbureau FLUOR uit Hoofddorp heb ik samen met Daan van Krevel een lunchlezing verzorgd over de kansen van de circulaire economie. Tijdens de lunchlezing hebben we de deelnemers ook laten ervaren wat de voordelen van circulair ontwerpen zijn. Dit hebben we gedaan aan de hand van houten kistjes, die op verschillende wijzen waren ontworpen en gebouwd. Binnen 5 minuten was de noodzaak van circulair ontwerpen helder bij de deelnemers! Wat volgde was enthousiasme en een uitgebreid dialoog welke rol FLUOR kan en wil nemen in de transitie naar een circulaire economie.

Is bier circulair?

19 mei vond de 2de editie plaats van de Circular Experience Tour van Building Heroes. In het middagdeel vergezelde BNN presentator Nathan de Vries ons en vroeg mij: "Hoe circulair is bier eigenlijk?" 

172IMPACT partner van Cirkelstad Zuid-Holland

172IMPACT partner van Cirkelstad Zuid-Holland

Sinds april 2019 is 172IMPACT partner van Cirkelstad Zuid-Holland (Rotterdam & Den Haag). Cirkelstad is een netwerkorganisatie die private en publieke partijen met een circulaire ambitie aan elkaar verbindt. Een belangrijk onderdeel van mijn diensten is het verbinden van de juiste partijen om een circulaire ambitie of project te realiseren. Daarom sluit ik mij graag aan bij Cirkelstad om nog meer cirkels rond te krijgen! Meer informatie over Cirkelstad vind je via de link van Cirkelstad

 

172IMPACT verzorgt Circular Experience Tour in Utrecht

172IMPACT verzorgt Circular Experience Tour in Utrecht

Vrijdag 9 november heeft 172IMPACT een Circular Experience Tour in Utrecht georganiseerd. 16 Young Professionals van Building Heroes Nederland gingen een dag op pad om kennis te maken met de circulaire economie en circulair bouwen. 

In de ochtend zijn we gestart bij Het Hof van Cartesius in Utrecht. We hebben gesproken over de noodzaak van een circulaire economie en daarnaast zijn de deelnemers getest op hun eigen impact met de Impact Calculator gebaseerd op het boek van Babette Porcelijn. Al gauw kwam naar voren dat zij meer dan 1 aarde nodig hebben om te kunnen voorzien in hun behoefte van spullen, eten, kleding en reizen. Confronterend en de start van een interessante discussie!

Na een inspirerende rondleiding van Bianca Ernst door het Hof van Cartesius verplaatsen we ons per trein naar The Greenhouse. Corine Holmaat verteld ons hier meer over het circulaire concept wat zowel in het gebouw als in het horecaconcept van Albron is terug te zien. 

Daarna bediscussiëren we de veranderende rollen, dilemma's, nieuwe vragen en antwoorden in het circular bouwen. Diverse voorbeelden komen voorbij om abstracte termen concreet te maken. We sluiten vervolgens af met een workshop waarin iedereen voor zichzelf bedenkt wat hij of zij kan doen om de circulaire economie te doen slagen.

Reactie van deelnemers: confronterend, inspirerend en leerzaam! 

 

172IMPACT participeert in platform CB'23

172IMPACT participeert in platform CB'23

172IMPACT is actief betrokken bij Platform CB'23. Een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Bouwcampus en NEN met als streven om voor 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen voor circulair bouwen. Het platform heeft 3 actieteams waarvan 172IMPACT participeert in het actieteam Framework Circulair Bouwen. 

Maandelijks komen we met circa 20 partijen bij elkaar om concrete stappen te maken in het vormgeven van een framework voor circulair bouwen. Het moet een framework worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten geweest en beginnen de contouren van het platform te ontstaan.

Behoefte om mee te denken of de laatste stand te weten? Neem contact met me op of kijk voor meer informatie op Platform CB'23